Odlewnictwo

Odlewnictwo jest technologią, która polega na zalaniu przygotowanej formy metalem ciekłym. Do tego celu bardzo często wykorzystuje się stop metali, ale także gips oraz wosk, tworzywo sztuczne. Następnie odpowiednio steruje się procesem krzepnięcia , czy reakcji tężenia takiego odlewu, by w ten sposób uzyskać wyrób o właściwej strukturze i parametrach.

Formierstwo należy do tych dziedzin, które wykorzystują do swoich potrzeb różne techniki oraz specjalną obróbkę wyrobów z metalu. W odlewnictwie można wyróżnić przeróżne odlewy aluminiowe, odlewy mosiężne wykonane za pomocą rozmaitych metod tj. odlewanie skorupowe, piaskowe, kokilowe, ciągłe, odśrodkowe, czy ciśnieniowe.

Obróbka metalu w formie uzyskanego odlewu jest procesem nadania otrzymanemu wyrobowi odpowiednich właściwości technicznych. Tu formierzy dbają o zachowanie ustalonych wymiarów, kształtów oraz dbają o odpowiednią twardość uzyskanego odlewu. Tak powstaje końcowy produkt. Odlany metal może być poddany jeszcze dodatkowej obróbce plastycznej: cięciu, gięciu, kuciu, czy też obróbce mechanicznej: frezowaniu, toczeniu, czy jeszcze innej metodzie obróbki laserowej. Metod obróbki metalu jest bardzo wiele. Często wykorzystywane są w technologii budowy maszyn.