Kompendium wiedzy na temat hal stalowych

Stal jest bardzo efektownym i efektownym materiałem. Przekonał się o tym budowniczy paryskiej wieży. Gustave Eiffel zaprojektował wieżę, która miała być konstrukcją tymczasową. Przetrwała jednak wiele dziesięcioleci. Wyśmienitym przykładem na wykorzystanie stali są nowojorskie drapacze chmur lub wysokościowce budowane w zatłoczonym Hongkongu.

Jak dzieli się konstrukcje stalowe hal?
Podstawowym kryterium jest przeznaczenie, które pociąga za sobą wytyczne konstrukcyjne. Najczęściej wykorzystywanym profilem do budowy hal jest stalowy dwuteownik. Produkowany przez huty w wielkiej rozpiętości wymiarów.
Ze względu na przeznaczenie podział wygląda następująco. Teatry, kina, sale widowiskowe i sportowe, jako obiekty użyteczności publicznej. Zbliżone co do pełnionych funkcji, lecz z odmienną aranżacją wnętrza placówki handlu wielko-powierzchniowego. I na koniec obiekty przemysłowe. Firmy produkcyjne, usługowe lub o profilu mieszanym. Decyzja o budowie hali stalowej powinna być poprzedzona cyklem analiz i porównań konstrukcji obiektów wykonanych w odrębnych technologiach.